İnfilak

Bir üniversite öğrencisi hep başa­rısız olduğundan şikâyetçidir. So­nunda karar verir ve bir profesöre sıkıntıları hakkında danışmak ister.

Randevu alır. Profesör genci din­ler ve teşhisi koyar ve şöyle der:

– Senin tam belirlediğin bir hede­fin yok ve bu hedefi bir yere yazma­mışsın. Kalem aklın dilidir, başarı­lı olmak istiyorsan hedeflerini bir yere yazmalısın!

Öğrenci düşünüp taşınır ve yaz­ma hadisesini küçümsercesine KÜ­ÇÜK BİR YAZI’nın hayatına ka­zandıracağı hiç birşey olmadığını, çünkü hedefinin kafasında yazılı ol­duğunu söyler ve bunun başarıda etkisizliğini profesöre anlatmaya çalışır.

Profesör de “O halde seni yandaki odaya alayım, orada devam edelim!” der. Odaya öğrenci girdik­ten sonra kapı üstüne kapanır. Odada bir bilgisayar vardır ve bilgisayarın ekranında “Bu oda tam 60 saniye sonra infilak edecektir” yazmaktadır.

Bunu gören öğrenci çok korkar, fakat vakit ilerlemektedir… 55 54 53… öğrenci kapıyı tek­melemektedir. 10 9 8…Derken bü­tün gücüyle kapıya vurmaya başlar, öğrenci kan ter içinde kalmış şekildeyken profesör kapıyı açar ve ni­çin kapıyı tekmelediğini sorar.

Öğ­renci de “Bilgisayarda oda 60 saniye sonra infilak edecek!” yazıyor­du. Profesörün cevabı şöyle olur:

-O yazı hiç önemi olmayan KÜ­ÇÜK BİR YAZI! Korkmana gerek yok!.

Rapor Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir