Ortamlarda Kullanabileceğiniz 10 İlginç Tarih Bilgisi

Tarihi oldukça iyi bilen birisini dinlemek oldukça hoş gelir. Özellikle tarih ile ilgili hiç bilmediğimiz veya doğrusunu öğrendiğimiz bilgiler çok daha dikkat çeker. Peki, bir ortamda kullanabileceğimiz 10 ilginç tarih bilgisi nedir?

Bu listede yer alan başlıkların çoğunu ilk kez duyacaksınız. İlk duymamışsanız bile konu hakkında yanlış bir bilginiz var ise bilginin doğrusunu öğreneceksiniz.

Woolpit’in Meşhur Yeşil Çocukları
Woolpit’in Yeşil Çocukları

Woolpit’in Meşhur Yeşil Çocukları

Bu bilgiyi daha önceden birkaç kere duymuş veya hakkında videolar izlemiş olma ihtimaliniz oldukça yüksek. İhtimalin böyle yüksek olma sebebi ise bu olayın yaşandığı zamandan bu yana halen konuşuluyor olmasıdır.

İngiltere’de Kral Stephen zamanında sokakta halk tarafından 2 çocuk bulunur. Çocuklardan birisi kız ve diğeri erkek çocuktur. Uzaktan normal iki çocuk gibi görünen bu çocukları halk yakından gördükçe dehşete kapılmaktadır. Halkın dehşete kapılmasının sebebi çocukların ten renklerinin tamamen yeşil olmasıdır. Halk korku içinde olsa bile çocukların neden böyle olduğunu merak edip iki çocuğa soru yöneltse bile iki çocuğun konuşmalarından hiçbir şey anlaşılmıyormuş. Çünkü iki çocuk halkın anlamadığı farklı bir dilden kendi aralarında konuşuyorlarmış. Yeşil çocuklar devamlı ağladıkları için halk daha çok merak ve korku içinde kalır. Halk çocukların aç olma olasılığa karşı ne kadar yemek verirlerse versinler tek bir lokma bile yemezler. Bir süre sonra çocukların sadece çiğ fasulye yediklerini fark ederler.

Aradan zaman geçtikçe çocuklardan erkek olan hayatını kaybeder. Zaten erkek çocuk hayatını kaybetmeden önce de kız çocuğa göre çok daha yavaş hareket eden ve kız çocuğuna göre iletişime oldukça kapalıdır. Kız çocuk zamanla halka alışır ve İngilizceyi öğrenir hatta bir zaman sonra evlenmiştir. Teninin yeşil rengi ise bir zaman sonra normal insanın ten rengine dönmüştür.

Kız çocuk İngilizceyi de söktükten sonra İngiltere’nin meşhur rahiplerinden olan Rahip William kız çocuğuna nereden ve neden geldiklerini sorara. Kız çocuk güneşin hiç olmadığı bir yerde yaşadıklarını ve babalarının bir çoban olduğunu ayrıca yaşadıkları yerde her şeyin yeşil olduğunu söyler.

Kız çocuk yanındaki erkek çocuk ile bir ses duyduklarını ve o ses sonrası bir çukura düşüp kendilerini hiç bilmedikleri bir yere çıktıklarını belirtir. Bu olay hiçbir zaman tam olarak açığa kavuşmasa bile o zamanlarda arsenik yataklarının bulunduğu ve iki çocuğun bu yatak yüzünden zehirlenip akıllarını kaybettikleri düşünülür. Çünkü arsenik zehirlenmesi; ten renginin yeşile dönmesi, akli denge kaybı sorunları oluşturur.

Kavimler Göçü
Kavimler Göçü

Kavimler Göçü

Bilindiği üzere Kavimler Göçü bir çağın kapanıp diğer çağın açılmasına sebep olan tarihi bir olaydır. Fakat Kavimler Göçü ile ilgi bilinen bir yanlış vardır. Bu yanlış yüzünden bu tarihi olay yanlış bilinmektedir. Bu yanlışlık şöyledir.

Kavimler Göçü’nde Hunları Çin kovalamamıştır. Aksine Hunlar oldukça güçlü bir devlet iken zamanla gücünü kaybetmiş ve yıkılmaya girmiştir. O sıralarda siyasi etkinliğini artıran Çin Devleti etkisi altına kalan bazı kişiler Çin egemenliği altına girmiştir. Hunlar sırf Çin Devleti’nin egemenliği altında kalmamak için göç etmişlerdir. Yani her hangi bir kovalama ve göçe zorlama durumu yoktur.

Vaka-i Vakvakiye
Vaka-i Vakvakiye

Vaka-i Vakvakiye

Osmanlı Devleti’nde çıkan en büyük isyanlardan birisi Vaka-i Vakvakiye isyanıdır. Bu isyan Çınar Vakası olarak da geçmektedir. Bu isyana neden Vaka-ı Vakvakiye denildiği hakkında ise iki farklı bilgi bulunmaktadır. Bu bilgiye geçmeden önce Çınar Vakası’nı anlatalım.

Osmanlı Devleti’nde 17. Yüzyıl zamanında tahta IV. Mehmet bulunmaktadır. Bu dönemde Yeniçeri ordusunun istedikleri maaşı alamadıklarını iddia edip birçok kez kargaşaya sebep olurlar. Yeniçerilerin bu kargaşaları çıkartmasında ise ordu içinde rüşvet olması ve yeniçeri askerlerinin para doymamasıdır. Padişah yeniçerileri ne kadar durdurmak isteseler de durduramaz. Hatta kendisinden önce ve sonra gelen padişahlar yeniçeri ocağını kapatmak için çok uğraşır. Ama IV. Mehmet bunu başaramaz.

Yeniçeriler padişahın huzuruna çıkıp az para aldıklarını aldıkları parpanın artması gerektiğini söyler ve bir de idam edilmesi istedikleri kişilerin isminin olduğu bir liste verir. Padişah bunu kabul etmez, kimsenin idam edilmemesi gerektiğini söyler fakat yeniçeriler isyan çıkartıp listede yazan herkesi idam edip cesetlerini At Meydanı’nda bulunan bir çınar ağacına asar. Çıkan bu isyana Vakıa-ı Vakvakiye Vakası denmesinin sebepleri şu şekilde şöyledir;

Öldürülen kişilerin cesedinin asıldığı ağacın cehennemde ismi geçen Vakvak isimli ağaca benzetilmesi.

Cesetler asılı halde durdukça ördeğe bezemeleri.

Büyük Teodorik
Büyük Teodorik

Büyük Teodorik

Büyük Teodorik ismini neredeyse kimse duymamıştır. Fakat kendisi oldukça başarılı bir kraldır. Doğru Roma ile ciddi bir savaş vermiş ve sonunda İtalya’da Ostrogot Krallığı’nı kurmuştur.

Ahmed Karahisari
Ahmed Karahisari

Ahmed Karahisari

Ahmet Karahisari Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşam süren oldukça yetenekli bir hattat ustasıdır. Ahmet Karahisari en Osmanlı Devleti’nin en büyük hattat ustalarından birisi kabul edilir. Kendisi bizzat Kanuni Sultan Süleyman’ın isteği üzerine ona bir Kuran- Kerim yazmıştır.  Bu Kuran-ı Kerim şu an Topkapı Müzesinde sergilenmektedir.

V.Murat
V.Murat

V.Murat

V. Murat Osmanlı Devleti’nin en kısa süre tahta kalan padişahıdır. Toplam 93 gün tahta kalan bu padişah amcasının tahttan zorla indirilmesi sonucu tahta çıkmıştır. Fakat kısa bir süre sonra hastalanan V.Murat’a doktor yanlış bir tedavi uygulamıştır. Bu yanlış tedavi sonrası aklını kaybeden padişah tahtan indirilmiştir.

Osmanlı Zamanında Yapılan İlk Seçim
Osmanlı Zamanında Yapılan İlk Seçim

Osmanlı Zamanında Yapılan İlk Seçim

Osmanlı tarihinde demokratik yapılan ilk seçim Kanun-i Esasi ile birlikte olmuştur. Fakat yapılan ilk seçim bu değildir. Çok ciddi ve resmi bir seçim olmamasına rağmen aslında çok öncesinde bir seçim yapılmıştır. Bu seçim şöyledir;

Osmanlı Devleti’ne ait olan adaya yeni bir isim verilecektir. Fakat önerilen isimleri onaylamayanlar olduğu için adanın valisi halkı toplayıp bir seçim yapar. Seçimde koyulacak olan yeni ismi kabul edenlerin ve etmeyenlerin sayısı alınır. Bu şekilde Osmanlı’da ilk seçim yapılmıştır.

Edward Thatch
Edward Thatch

Edward Thatch

Diğer ismi Karasakal olarak bilinen Edward Thatch 18. Yüzyılda yaşayan bir İngiliz korsanıdır. Yaşadığı dönemde birçok kişiye korku salan Karasakal denizlerde oldukça başarılı bir şekilde ilerler. Fakat bu ilerlemesi birçok kişiye tehdit oluşturur. Uzun siyah sakallara sahip olan Karasakal Alexander Spotswood tarafından öldürtülmüştür.

Münasebetsiz Mehmet Efendi
Münasebetsiz Mehmet Efendi

Münasebetsiz Mehmet Efendi

Osmanlı Devleti’nde ikinci Mahmut zamanında Mehmet diye bir adam herkes tarafından münasebetsiz ve boş laf yapan birisi olarak anılırmış. Bir gün padişah bu adamı merak edip huzuruna çağırtmış. Padişah ve münasebetiz Mehmet Efendi uzunca sohbet etmiş. Padişah sohbet boyunca herkes adama münasebetsiz dese de hiç yanlış bir hareket yapmadığı için Mehmet Efendi’ye ödül vermiş. Birkaç zaman sonra padişah fayton ile giderken arkadan birisinin bağırdığını duymuş. Bağıran kişinin Mehmet Efendi olduğunu anlayınca faytonu durdurtmuş. Mehmet Efendi faytona yaklaşıp padişaha zurna çalmasını bilip bilmediğini sormuş. Padişah bilmiyorum dedikten sonra Mehmet Efendi ben de bilmiyorum, benim babam da bilmez gibi sözler söyler. Padişah bunun üzerine sinirlenip kızar ve “şu münasebetsiz herifi alın” diye bağırır.

Mu Kıtası
Mu Kıtası

Mu Kıtası

Adına 5 kitap yazılan bu Mu Kıtası 14 bin yıl önce battığı düşünülen bir adadır. Bu kıta birçok denizci ve birçok ülke yöneticisinin dikkatini çekmiştir. Deniz subayları tarafından birçok kez adanın nerede olduğuna dair araştırmalar yapılmıştır. Atatürk’te bu ada ile ilgili araştırma yapılması için talimat vermiştir.

Rapor Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir